Deprem Yapı Riski Değerlendirmesi

/, Mühendislik/Deprem Yapı Riski Değerlendirmesi

Deprem Yapı Riski Değerlendirmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Derneği Bursa Şubesi`nin hazırladığı 12 soruluk değerlendirme ve puanlama sistemi.

Bu değerlendirme bina ya da yapınızın ne kadar sağlıklı ve kullanım kalitesini ön aşamada belirlememizi sağlayacaktır. Bu değerlendirme uzman mühendis veya mimar eşliğinde yapılmalıdır.

riskli_yapi_surecleri

Değerlendirme sonunda seçilen cevaplara göre yanında bulunan puanlar toplanacak ve konu sonunda belirtilen değerlendirme sonucuna bakılacaktır.

 Binanızın bulunduğu zemin türü nedir ? 

Kayalık zemin: 0
Yüksek ve tepelik yer: 1
Eğimin yüzde 20`nin üzerinde olduğu yamaçlar: 2
Çevresine göre çukur yerler: 3
Dere yatağı ve dolgu zeminler: 4
Sulu zeminler: 5

Binanızın taşıyıcı sistemi nedir?

Çelik ya da ahşap bina: 0
Betonarme bina: 1
Tuğla örgü yığma bina: 2
Taş örgü yığma bina: 3
Kerpiç örgülü bina: 4
Kerpiç örgülü toprak damlı bina: 5

Binanız betonarme ise yapının yaşı nedir ?

1-10 yıl: 0
10-11 yıl: 1
11-20 yıl: 3
21-30 yıl: 4
31 yıl ve üstü: 5

rutubet

Binanızda bodrum kat ve rutubet sorunu var mı?

Bodrum kat var, hiç rutubet olmuyor: 0
Bodrum kat var, kış aylarında rutubetli: 1
Bodrum kat yok, rutubet yok: 2
Bodrum kat var, sürekli rutubet var: 3
Bodrum kat var, su birikiyor: 5

Binanız zemin kat dahil kaç katlı?

Bir katlı: 0
İki katlı: 1
Üç katlı: 2
Dört-beş katlı: 3
Altı-sekiz katlı: 4
Dokuz kat ve üstü: 5

Binanızın zemin katı plan olarak nasıl?

Üst katlarla aynı: 0
Üst katlardan daha içeride, ancak duvarlar kapalı: 1
Kat yüksekliği diğer katlardan daha fazla, ancak duvarlar kapalı: 2
Normal katlarla aynı, ancak duvar yok: 3
Normal katlardan daha içeride, ancak duvar yok: 4
Kat yüksekliği normal katlardan daha fazla, ancak duvar yok: 5

Bina çıkmaları nasıl?

Binada hiç çıkma yok: 0
Yalnızca balkonlar çıkma: 1
Binanın bütününde kapalı çıkma var 80 cm`ye kadar: 3
Açık çıkmalar duvarlarla kapatılmış: 4
Binanın bütününde 80 cm`den fazla çıkma var: 5

riskli-yapi-kolon-catlagi

Binaya yapılan müdahale var mı?

Binanın herhangi bir yerinde değişlik yapılmadı: 0
Binanın iç duvarlarında kaldırılan bölümler var: 1
Binanın iç duvarlarında birden fazla kaldırılan bölümler var: 2
Dış duvarlarda pencere açıldı veya pencereler büyütüldü: 3,
Binanın bütününde ilave pencere yapılması ya da duvarların kaldırılması: 4
İç bölme ve duvarların komple kaldırılması (1 kat bile olsa): 5

Binanın kullanım amacı değiştirildi mi?

Bina yapım amacına göre kullanılıyor: 0
Konut amaçlı yapılıp, normal katlar atölye olarak kullanılıyor: 1
Zemin kat konut amaçlı yapılıp, dükkan ya da atölye olarak kullanılıyor: 2
Binaya sonradan asansör montajı yapıldı: 3
Sonradan çatı arasına bir tondan fazla kapasiteli su deposu   yapıldı: 4
Binaya sonradan asansör ve su deposu yapıldı: 5

Binanızda şu ana kadar yapılan tamirat işlemleri var mı ?

Herhangi bir tamirat yapılmadı: 0
Titreşimli bir aletle tamirat yapıldı: 1
Yapının taşıyıcıları titreşimli bir aletle tamir edildi: 2
Kolon ve kirişlere delik ve benzeri müdahale yapıldı: 3
Binada kat ya da döşeme ilavesi yapıldı: 4
Binada kısmı de olsa yangın oldu: 5

Binanızda daha önce ki hasar ya da çatlaklar var mı ?

Binanızda gözle görülür çatlak yok: 0
Balkon döşemesinde ya da köşelerinde çok ince çatlak var: 1
Çıkmalardaki dış duvarların kolon ve kirişlerin birleştiği yerde çok ince çatlaklar var: 2
Perde duvarda yatay çatlaklar var: 3
Dış duvarlarda yatay ve düşey bina yüksekliğince çatlama var: 4

Bina şekli, plan şeması nedir ?

Kare ya da çokgen: 0
Dikdörtgen: 1
Yıldız şeklinde: 2
Binada derin boşluklar var: 3
Bitişik bloklar, aynı kat seviyesinde değil: 4
Bitişik bloklar, aynı yükseklikte değil: 5

Değerlendirme Sonucu (Toplam Puan Bazlı)

0-6 arası binanızda ciddi bir deprem riski bulunmamaktadır.
7-12 puan binanızda düşük deprem riski bulunmaktadır.
13-20 orta deprem riski söz konusu, yapı uzmanlarca incelenmeli.
21-60 deprem etkilerine açık bir yapıya sahipsiniz.

By | 2016-09-08T13:59:23+00:00 Eylül 8th, 2016|Haberler, Mühendislik|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment